To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Szkolenie: Prawo o stowarzyszeniach - zmiany o których musi wiedzieć PES
już niedostępne -

Fundacja "PEStka" i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na szkolenie poświęcone tematyce prawa o stowarzyszeniach - zmiany o których musi wiedzieć PES. Szkolenie odbędzie się 05.05.18 r. w Kielcach.

Zakres szkolenia:

- Praktyczne przedstawienie zasad działania zarejestrowanych stowarzyszeń i nowo powołanych podmiotów z uwzględnieniem ich nadzoru.

- Nowe warunki dotyczące zarządów i zatrudnienia, znowelizowana ustawa Prawo o stowarzyszeniach

- Obowiązki stowarzyszeń a konieczność zmian w statutach.

- Nowe zasady powoływania i tworzenia stowarzyszeń rejestrowych.

- Zasady tworzenia i rejestracji stowarzyszeń zwykłych. 

- Zmiana uprawnień stowarzyszeń zwykłych. 

- Nowy wymiar nadzoru nad stowarzyszeniami rejestrowymi-zasada legalności.

Szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Prowadząca:

Justyna Bartosiewicz

  • Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków,
  • ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 - 2020
  • Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.
  • Trener, wykładowca i doradca.
  • prezes dwóch spółek oraz Fundacji,
  • posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012)
  • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice

Dla kogo szkolenie?

Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele (pracownicy, wolontariusze, członkowie) podmiotów ekonomii społecznej, z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego, ostrowieckiego, kieleckiego i miasta Kielce. Podmioty ekonomii społecznej to m.in.:

- przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne

-podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ WTZ)

- organizacje pozarządowe

- spółki non-profit

Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest przystąpienie podmiotu do projektu Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Informację na temat projektu oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie http://koowes.pl/.

Organizator zapewnia materiały piśmiennicze i catering. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Kielcach wydarzenia Kielce